top of page

EKSPERTYZY SAMOCHODOWE, OPINIE TECHNICZNE POJAZDÓW, MASZYN i URZADZEŃ, WYCENY SAMOCHODÓW, KOSZTORYSY NAPRAW, POMOC W ZAKUPIE SAMOCHODU, DORADZTWO W ZAKRESIE RĘKOJMI , WERYFIKACJE PRZEBIEGU, ODCZYTY ZE STEROWNIKÓW

Teren działania to cały kraj i zagranica,  a w szczególności:

Warszawa,Gdańsk,Gdynia,Sopot,Elbląg,Olsztyn,Toruń,Bydgoszcz.

Więcej o usługach, kliknij:

EKSPERTYZY i OPINIE TECHNICZNE, SAMOCHODÓW , MASZYN i URZADZEŃ, 

Weryfikacja wykonanych napraw i uszkodzeń, Oględziny i oceny w warsztatach.

WYCENA POJAZDÓW, MASZYN i URZADZEŃ

KOSZTORYSY NAPRAW

Weryfikacja wyceny kosztów naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń sporządzonych przez firmę ubezpieczeniową czy warsztat naprawczy.
Rekalkulacje, sporządzenie poprawnej wyceny usługi i części.

WERYFIKACA ZDARZEŃ NA PODSTAWIE DANYCH ZE STEROWNIKÓW.

​Historia zdarzeń kolizyjnych, Dane Crash Data,

Odczyty ze sterowników auta uszkodzonego. Weryfikacja przebiegu.

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO  i PRZEBIEGU

Weryfikacja  przebiegu auta  przez odczyt zapisów w sterownikach 

i "czarnej skrzynce", Ocena techniczna pojazdu.

DORADZTWO w ZAKRESIE PRAWA RĘKOJMI i KONSUMENTA

Doradztwo w dochodzeniu prawa z tytułu źle wykonanej usługi

i dochodzenie należnego odszkodowania. 

Firma z doświadczeniem

BIURO RZECZOZNAWCA GWIAZDOWSKI to ekspert z długoletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej z zespołem o różnych specjalizacjach. W naszym zespole są biegli sądowi i  biegli prokuratury.

Zajmujemy się samochodami, maszynami i urządzeniami

Działamy na terenie całego kraju, głównie Polska Północna i Środkowa:

Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg, Warszawa, Olsztyn
 

AdobeStock_302319529_edited.jpg

Rzeczoznawca samochodowy

Wykonujemy ekspertyzy samochodowe, opinie techniczne pojazdów, maszyn i urządzeń, wyceny samochodów, kosztorysy napraw, pomoc w zakupie samochodu, doradztwo w zakresie rękojmi, weryfikacje przebiegu, odczyty ze sterowników (crash data), a także opinie na pojazdy zabytkowe - biała karta.

Maszyny i urządzenia

Wyceny maszyn i urządzeń pod urzędy pracy i urzędy skarbowe.

Opinie w zakresie wykonanych napraw i uszkodzeń. Oględziny i oceny w warsztatach.

. Opinie o wadach ukrytych. Pomoc w zakupie, sprawdzenie stanu maszyny czy urządzenia oferowanego na rynku.

AdobeStock_122001195_edited.jpg
AdobeStock_188558898_edited.jpg

Wartość rynkowa i wycena  pojazdów

Wycena Pojazdów , maszyn i urządzeń. Sporządzanie kosztorysów i wycen napraw czy wartości rynkowej. Weryfikacja wyceny kosztów naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń sporządzonych przez firmę ubezpieczeniową czy warsztat naprawczy. Rekalkulacje, sporządzenie poprawnej wyceny usługi i części. Wyceny pod akcyzę, dofinansowanie, wyceny na eksport, leasing, ubezpieczenie itp.

AdobeStock_332949936_edited.jpg

Ekspertyzy samochodowe

Weryfikacja wykonanych napraw i uszkodzeń. Oględziny i oceny w warsztatach. Opinie o wadach ukrytych. Opinie w zakresie rękojmi z tytułu wadliwej usługi czy też serwisu. 

AdobeStock_104257610_edited.jpg

Sprawdzanie przebiegu i odczyty Crash Data

Sprawdzamy historie przebiegu, zdarzeń kolizyjnych. Odczytujemy dane Crash Data ze sterowników auta uszkodzonego. Analizujemy dane powypadkowe ze zdarzeń kolizyjnych i opisujemy dane wypadkowe.

AdobeStock_137057457_edited.jpg

Wady ukryte auta

Wykonujemy opinie w zakresie wad ukrytych w samochodach, pomagamy w zakresie rękojmi związanej  z wadami ukrytymi, określamy zakres i ich istotę. Doradzamy jak postępować w danej sytuacji.

 

AdobeStock_103935499 (1)_edited.jpg

Samochody zabytkowe

Opinie na temat stanu pojazdu do rejestracji jako pojazdy zabytkowe. Wykonujemy pełną dokumentację pod potrzeby konserwatora zabytków. Przygotowujemy białą kartę pod pojazdy zabytkowe.

AdobeStock_95320750_edited.jpg

Sprawdzanie samochodu przed zakupem

Oględziny przed zakupem. Weryfikacja  przebiegu auta  przez odczyt zapisów w sterownikach i "czarnej skrzynce". Ocena techniczna pojazdu. Raport historii auta.

AdobeStock_400402518_edited.jpg

Pomoc prawna

Doradztwo w dochodzeniu praw z tytułu źle wykonanej usługi i dochodzenie należnego odszkodowania. Orzeczenie techniczne o wadach ukrytych i wadliwej naprawie warsztatowej czy serwisowej

AdobeStock_222457983_edited.jpg
bottom of page