top of page

Firma z doświadczeniem

BIURO RZECZOZNAWCA GWIAZDOWSKI to ekspert z długoletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej z zespołem o różnych specjalizacjach. W naszym zespole są biegli sądowi i biegli prokuratury.

Zajmujemy się samochodami, maszynami i urządzeniami

Działamy na terenie całego kraju, głównie Polska Północna i Środkowa:

Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg, Warszawa, Olsztyn

Naszą firmę cechuje duże doświadczenie i wiedza w zakresie techniki motoryzacyjnej, doskonała znajomość rynku, jak również profesjonalne podejście do potrzeb każdego klienta. Wykwalifikowana firma zajmująca się rzeczoznawstwem w branży motoryzacyjnej może pomóc w wielu sytuacjach. Pomożemy Państwu określić wartość rynkową samochodu, urządzenia lub maszyny, sporządzimy ekspertyzy i opinie techniczne, wskażemy wady ukryte auta, zweryfikujemy przebieg oraz wykonamy odczyty EDR, Crash Data, przeprowadzimy analizę danych wypadkowych, a także pomożemy w kwestiach prawnych.

Usługi wykwalifikowanej firmy w zakresie rzeczoznawstwa w branży motoryzacji są chętnie wybierane zarówno przez sprzedawców, jak również przez osoby, które chcą kupić lub dokonały już zakupu pojazdu. Nasza firma współpracuje zarówno z klientami biznesowymi, jak również klientami prywatnymi. Do potrzeb każdego klienta staramy się podchodzić w sposób indywidualny, aby zaoferować oczekiwaną rzetelność i najwyższy standard świadczonych usług.

AdobeStock_302319529_edited.jpg

Rzeczoznawca samochodowy

Wykonujemy ekspertyzy samochodowe, opinie techniczne i wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń, wyceny samochodu, kosztorysy napraw, pomoc w zakupie samochodu, doradztwo i opinie w zakresie rękojmi i wad ukrytych, weryfikacje przebiegu, odczyty ze sterowników (crash data i EDR), a także opinie na pojazdy zabytkowe - biała karta.

Rzeczoznawca samochodowy to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w zakresie techniki samochodowej. Jest to ekspert zajmujący się przede wszystkim wycenianiem pojazdów, ale jego kompetencje są znacznie szersze. Rzeczoznawca wycenia również szkody, ustala kosztorys napraw, a także zajmuje się dokonaniem fachowej oceny technicznej różnych pojazdów. Wymaga to dużej wiedzy, doskonałego rozeznania w branży, a także doświadczenia.

Dlatego też, nasza firma stale poszerza swoje kompetencje, obserwując rozwój branży motoryzacyjnej i stale dostosowując zakres świadczonych usług do potrzeb wymagających klientów. Co ważne, motoryzacja jest naszą prawdziwą pasją. To warunek konieczny, aby rzetelnie wywiązywać się z obowiązków rzeczoznawcy samochodowego. Zakres usług świadczonych przez naszą firmę jest naprawdę szeroki, dzięki czemu, na pewno uzyskają tu Państwo niezbędną pomoc.

Maszyny i urządzenia

Wyceny maszyn i urządzeń pod urzędy pracy i urzędy skarbowe, a także na potrzeby własne zlecającego. Opinie w zakresie wykonanych napraw i uszkodzeń. Oględziny, opinie techniczne i oceny w warsztatach. Opinie o wadach ukrytych. Pomoc w zakupie, sprawdzenie stanu maszyny czy urządzenia oferowanego na rynku.

Rzeczoznawca działający w branży motoryzacyjnej powinien posiadać wszechstronną wiedzę na temat różnych pojazdów oraz maszyn, nie tylko samochodów. Dlatego też, z usług rzeczoznawcy chętnie korzystają osoby, które chcą poznać realną wartość maszyn, a także specjalistycznych urządzeń stosowanych w przemyśle, rolnictwie czy transporcie. Takie maszyny nierzadko muszą spełniać rygorystyczne standardy i normy, a rzeczoznawca pozwala stwierdzić, czy tak jest w istocie.

Nasza firma dysponuje rzetelną i rozległą wiedzą na temat branży motoryzacyjnej, a zakres świadczonych przez nas usług obejmuje także maszyny i urządzenia z różnych sektorów przemysłu. Z naszych usług korzystają m.in. firmy, które chcą uzyskać opinie na temat specjalistycznych maszyn przed dokonaniem zakupu. Dobra znajomość tej branży pozwala nam dostosować świadczone usługi pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i zawsze chętnie poszerzamy wiedzę na temat nowych maszyn i urządzeń.

AdobeStock_122001195_edited.jpg
AdobeStock_188558898_edited.jpg

Wartość rynkowa i wycena  pojazdów

Wycena Pojazdów, maszyn i urządzeń. Sporządzanie kosztorysów i wycen napraw czy wartości rynkowej. Weryfikacja wyceny kosztów naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń sporządzonych przez firmę ubezpieczeniową czy warsztat naprawczy. Rekalkulacje, sporządzenie poprawnej wyceny usługi i części. Wyceny pod akcyzę, dofinansowanie, wyceny na eksport, leasing, ubezpieczenie itp.

Na realną wartość pojazdu składa się mnóstwo czynników: rok produkcji, wersja wyposażenia, silnik, przebieg, stan techniczny i stan wizualny, ewentualne wypadki i kolizje odnotowane w przeszłości. Duży natłok informacji sprawia, że samodzielne oszacowanie wartości rynkowej pojazdu jest bardzo trudne, a ewentualne pomyłki mogą prowadzić do zawarcia mało opłacalnej transakcji. Dlatego w takich sytuacjach warto skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego.

Wykwalifikowany ekspert pomoże zarówno przy sprzedaży auta, wskazując optymalną cenę rynkową, jak również przy zakupie, oceniając opłacalność transakcji. Wiele informacji wpływających na cenę pojazdu nie jest ogólnodostępna, ale doświadczony rzeczoznawca wie, gdzie można je znaleźć. To właśnie doskonała znajomość branży oraz dojścia do wielu źródeł informacji sprawiają, że wycena pojazdów realizowana przez rzeczoznawcę jest tak dokładna.

AdobeStock_332949936_edited.jpg

Ekspertyzy, opinie samochodowe

Weryfikacja wykonanych napraw i uszkodzeń. Oględziny i oceny w warsztatach. Opinie o wadach ukrytych. Opinie w zakresie rękojmi z tytułu wadliwej usługi czy też serwisu.

Jednym z głównych zadań rzeczoznawcy samochodowego jest sporządzanie ekspertyz, opinii technicznych. To ważne dokumenty, które mogą stanowić dowód w sądzie, a co za tym idzie, muszą być one realizowane przez specjalistę posiadającego stosowne uprawnienia. Ekspertyza techniczna pojazdu obejmuje wiele czynników: aktualny stan techniczny, obecność ewentualnych wad ukrytych, przebyte w przeszłości naprawy oraz prace serwisowe, identyfikację historii pojazdu.

Ekspertyzy techniczne pojazdu mogą być potrzebne w sądzie, w urzędzie skarbowym czy też w urzędzie celnym. Przy sporządzaniu ekspertyzy wykonuje się kompleksowe badania i pomiary przy użyciu nowoczesnych technologii. Pozwalają one dokładnie prześwietlić pojazd i ocenić stan techniczny poszczególnych podzespołów, części, lakieru. Nasza firma oferuje specjalistyczne ekspertyzy samochodowe, ale również ekspertyzy różnorodnych maszyn i urządzeń.

AdobeStock_104257610_edited.jpg

Sprawdzanie przebiegu i odczyty ECU, Crash Data

Sprawdzamy historie przebiegu, zdarzeń kolizyjnych. Odczytujemy dane ECU, Crash Data ze sterowników auta uszkodzonego. Analizujemy dane powypadkowe ze zdarzeń kolizyjnych i opisujemy dane wypadkowe.

Jednym z kluczowych parametrów wpływających na wartość rynkową pojazdu jest jego przebieg. W dużej mierze informuje on o stopniu eksploatacji oraz możliwym zużyciu poszczególnych podzespołów oraz części. Niestety istnieją dość proste sposoby na „kręcenie” przebiegu, czyli obniżenie wartości przebytych kilometrów. Jednak istnieją również sposoby, aby zweryfikować realny przebieg. W tym celu mogą Państwo skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego. Przy użyciu nowoczesnych technologii sprawdzi on faktyczny przebieg pojazdu.

Wszelkie uszkodzenia na skutek zdarzeń kolizyjnych mogą pozostawiać ślad w sterownikach. Jest to właśnie odczyty ECU zwane też Crash Data. Podobnie jak w przypadku przebiegu, istnieją techniki na kasowanie takich informacji. Na szczęście doświadczony rzeczoznawca zawsze jest w stanie zweryfikować informacje o stanie technicznym pojazdu i dotrzeć do historii pojazdu. Z pomocą specjalistycznych diagnoskopów z odpowiednim oprogramowaniem, testów, badań i pomiarów można analizować i opisać dane wypadkowe.

AdobeStock_137057457_edited.jpg

Wady ukryte auta

Wykonujemy opinie w zakresie wad ukrytych w samochodach, pomagamy w zakresie rękojmi związanej z wadami ukrytymi, określamy zakres i ich istotę. Doradzamy jak postępować w danej sytuacji.

W przeciągu dwóch lat od zakupu pojazdu obowiązuje prawo rękojmi. Zgodnie z tym prawem, nabywca pojazdu ma prawo oddać samochód poprzedniemu właścicielowi i odzyskać swoje pieniądze lub domagać się innej formy rekompensaty w przypadku wykrycia wad ukrytych. Są to wady, których nie ujawniono w trakcie sprawdzania samochodu i o których nie poinformował jego właściciel w trakcie sprzedaży. Rzecz w tym, że wskazanie wad ukrytych nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Wykwalifikowany rzeczoznawca samochodowy jest w stanie odkryć i wskazać wady ukryte, określić ich zakres oraz istotę. Sporządzona przez rzeczoznawcę ekspertyza może być dowodem w sądzie, jeśli poprzedni właściciel odmówi zrekompensowania wad ukrytych. Znając wady ukryte nabywca ma prawo odstąpić od umowy i wystąpić o zwrot zapłaconej kwoty, obniżyć cenę samochodu, a także wystąpić do poprzedniego właściciela o pokrycie kosztów związanych z naprawą.

 

AdobeStock_103935499 (1)_edited.jpg

Samochody zabytkowe

Opinie na temat stanu pojazdu do rejestracji jako pojazdy zabytkowe. Wykonujemy pełną dokumentację pod potrzeby konserwatora zabytków. Przygotowujemy opinię,  białą kartę pod pojazdy zabytkowe i doradzamy jak postępować w procesie rejestracji pojazdu na zabytek.

Specyfika wartości samochodów zabytkowych znacząco różni się od wartości zwykłego pojazdu. Istotnym kryterium staje się bowiem wartość kolekcjonerska, na którą wpływa bardzo wiele złożonych czynników. Dlatego też, osoby przymierzające się do zakupu lub sprzedaży auta zabytkowego często mają niemałe trudności z ocenieniem faktycznej wartości takiego auta. Doświadczony rzeczoznawca samochodowy dysponuje jednak wiedzą potrzebną do zrealizowania fachowej oceny i wyceny.

Zakres usług rzeczoznawcy samochodowego w obrębie samochodów zabytkowych jest jednak znacznie szerszy. Taki ekspert może wykonać dla Państwa opinie techniczne, które są niezbędne do rejestracji auta jako pojazdu zabytkowego. W tym celu trzeba sporządzić obszerną dokumentację dla konserwatora zabytków, a także przygotować białą kartę. Z pomocą doświadczonego rzeczoznawcy mogą Państwo dużo łatwiej i szybciej uzyskać żółte tablice dla swojego samochodu.

AdobeStock_95320750_edited.jpg

Sprawdzanie samochodu przed zakupem

Oględziny przed zakupem. Weryfikacja przebiegu auta przez odczyt zapisów w sterownikach i "czarnej skrzynce", ocena techniczna pojazdu. Raport historii samochodu na bazie unikalnych portali internetowych w Europie i Ameryce Północnej.

Zakup używanego samochodu to niełatwe zadanie z perspektywy nabywcy. Choć nabywca jest prawnie chroniony chociażby przez prawo rękojmi, to jednak wciąż zdarza się wiele sytuacji, w których zakup okazuje się niesatysfakcjonujący, a czasami wręcz jest skutkiem oszustwa sprzedającego. Często wynika to po prostu z braku wiedzy i doświadczenia, ale również ze sporego wyrachowania osób trudniących się sprzedażą samochodów używanych. Dlatego warto pomyśleć o skorzystaniu z usług rzeczoznawcy, zwłaszcza, jeśli interesujący pojazd ma wysoką cenę.

Doświadczony rzeczoznawca zajmie się kompleksowym sprawdzeniem samochodu. W ramach takiego sprawdzenia weryfikuje się realny przebieg, sprawdza informacje EDR, „Crash Data” dostępne w sterownikach, dokonuje dokładnej oceny technicznej, a także szacuje się realną wartość rynkową. Za sprawą rzeczoznawcy mogą Państwo zyskać odpowiedzi na takie pytania takie jak: czy warto kupić wybrany samochód? Ile można za niego zapłacić, aby był to zakup opłacalny? W jakim stanie technicznym jest samochód

AdobeStock_400402518_edited.jpg

Pomoc prawna

Doradztwo w dochodzeniu praw z tytułu źle wykonanej usługi czy serwisu i dochodzenie należnego odszkodowania. Orzeczenie techniczne o wadach ukrytych i wadliwej naprawie warsztatowej czy serwisowej.

Z usług rzeczoznawcy samochodowego często korzystają osoby, które czują się w jakiś sposób oszukane przez sprzedawcę auta, komis lub serwis trudniący się naprawami. Rzeczoznawca często pomaga sporządzić fachową ekspertyzę na temat wad ukrytych. Obecność takich wad daje możliwość skorzystania z prawa rękojmi, w ramach którego nabywca może wycofać się z zakupu i domagać zwrotu pieniędzy, obniżyć wartość auta lub domagać się od poprzedniego właściciela pokrycia kosztów naprawy.

Kierowcy często prowadzą także spór z firmami ubezpieczeniowymi, które starają się obniżyć wartość odszkodowania wskazując, że realne uszkodzenia na skutek kolizji są mniej poważne, niż jest w istocie, zaniżają wartości części użytych do naprawy, czy też stosują nieprawidłową technologię naprawy. Z fachową ekspertyzą dużo łatwiej jest uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie. Pomoc prawna rzeczoznawcy pozwala także uzyskać rekompensatę ze strony zakładu lub serwisu mechanicznego, który dokonał nieskutecznych lub niepotrzebnych czy też wadliwych napraw.

AdobeStock_222457983_edited.jpg

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page